Condominium &

Long term rental

โครงการประเภท Condominium&Long term rental

โครงการคอนโดมิเนียมหรือโครงการอาคารที่พักอาศัยระยะยาวมีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นโครงการที่ต้องคำนึงถึงฟังชั่นการใช้สอยการอยู่อาศัยรวมถึงงานส่วนกลางที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในโครงการ โดยโครงการนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภท เช่นเป็นพวกคอนโดมิเนียมที่เป็น 

low rise high rise  หรืออพาร์ทเม้นท์

โดยโครงการประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เนื่องจากปัญหาต่างๆของการสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่ดินปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม ราคาของของที่ดินที่ไม่สามารถสร้างบ้านใจกลางเมืองได้ ปัญหาสภาพแวดล้อมภูมิประเทศเป็นต้น 

1 condo type.mp4

PERFORMANCE