AIS eSport Arena and Academy

สนามแข่งขัน และ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาอีสปอร์ต

AIS eSport and Arena

ในปัจจุบันอีสปอร์ตนั้นมีความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง AIS ได้ประกาศสนับสนุนและต่อยอดกีฬาชนิดนี้ให้พัฒนาต่อไปในอนาคต จึงเกิดเป็นโครงการ AIS eSport and Arena ที่คอยสนับสนุนสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตและผู้ที่ฝึกฝนตนเอง รวมถึงเป็นศูนย์รวมของคอเกมเมอร์อีกด้วย