YG"MM

โครงการบริษัทสอนศาสตร์ความบันเทิง วายจีเอ็มเอ็ม

Entertainment Training Company YG”MM 

โครงการบริษัทสอนศาสตร์ความบันเทิง YG”MM (วายจีเอ็มเอ็ม) เป็นโครงการสำนักงานที่เกี่ยวกับความบันเทิง ควบคู่กับการเป็นโรงเรียนสอนศาสตร์ความบันเทิงครบวงจร เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถมาผลิตเป็นศิลปินต่อไป เป็นโครงการที่ส่งเสริม  และผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ความฝัน ให้ประสบผลสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสานฝันในสิ่งที่ตนเองชอบ