E-SPORT CENTER

ศูนย์ส่งเสริมเกมส์และกีฬา E-sports 

E-SPORT CENTER 

ด้วยความนิยมของกีฬาE-sportsในปัจจุบันจึงคิดจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับประเทศและเป็นศูนย์เช่าฝึกซ้อมของนักกีฬารวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาE-sportsและมีการจัดนำเสนอนิทรรศการผลงานกีฬาอีสปอร์ตเพื่อคนที่มีความสนใจให้สามารถมาศึกษาข้อมูลได้