Naturopathy Wellness Resort

สถานพักตากอากาศเพื่อสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด

Naturopathy Wellness Resort 

โครงการสถานพักตากอากาศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้บริการห้องพักในระดับ 5 ดาว พร้อมกับประสบการณ์ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติบำบัด 

Animation.mp4