ECOCO RESORT , PRACHUAPKIRIKHAN

โครงการรีสอร์ตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล

ECOCO RESORT 

โครงการรีสอร์ตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับ 4 ดาว รีสอร์ตท่ามกลางบรรยากาศสวนมะพร้าว พื้นที่ติดชายทะเล ใกล้ชิดวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงและวิถีชาวสวน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีที่พักอันเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ ที่ทำให้ผู้พักได้สัมผัสกับสวนมะพร้าวอย่างแท้จริง