Memorial Center Columbarium

สถานที่ไว้อาลัย ระลึก เก็บความทรงจำ 

Memorial Center  Columbarium 

โครงการ Memorial Center Columbarium เป็นโครงการเสนอแนะในรูปแบบที่มีการจัดเก็บสิ่งของแทนใจหรือเถ้ากระดูกของผู้ตาย มีพื้นที่บำบัดเยียวยาจิตใจให้กับผู้สูญเสียและเป็นสถานที่เพื่อการระลึกถึงบุคคลต่างๆ เช่น บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ญาติมิตร การระลึกถึงบุคคลสำคัญ หรือศิลปินที่ล่วงลับและอาจถูกลืมเลือนไปแล้ว อีกทั้งมีพื้นที่จัดนิทรรศการหรือให้ความรู้ที่เกี่ยวกับความตายและการเข้าใจชีวิตเปรียบเป็นสถานที่ปลอบประโลมจิตใจและเชื่อมต่อระหว่างผู้อยู่และผู้จากไป