Phuket International Port

Phuket International Port

เป็นโครงการท่าเรือสำราญที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ตัวโครงการเน้นไปที่การเชื่อมต่อ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน

โดยจะตอบสนองในด้านความสะดวกสบายต่อการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นจุดท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามา