TK PARK AND COMMUNITY LEARNING CENTER, TALAT PHLU

อุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนย่านตลาดพลู 

TK PARK AND COMMUNITY LEARNING CENTER, TALAT PHLU 

อุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนย่านตลาดพลู เป็นโครงการเสนอแนะที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลักษณะของโครงการจึงเป็นการรวมศูนย์ความรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นดั่งศูนย์รวมกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อคนรายได้น้อยหรือคนปกติทั่วไป ให้มีพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย พื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะ, Café & Co-working Space, Workshop, ร้านอาหาร, ห้องสมุด, ห้องดนตรี เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิดที่จะทำให้ผู้คนได้ความรู้ที่จะเอาไปต่อยอด