THE GUNDAM SHOWCASE AND MUSEUM

The Gundamshowcase And Museum 

โครงการพิพิธภัณฑ์กันดั้ม เป็นโครงการที่จัดตั้งมาเพื่อสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในกันดั้ม การสร้างกิจกรรมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และส่วนที่เป็นหัวใจหลักของโครงการก็คือส่วนของจัดแสดงโดยจะจัดแสดงตัวของโมเดลพลาสติกกันดั้ม ตลอดเส้นทางการรับชมจะมีกิจกรรมทำเพื่อให้เพลิดเพลินระหว่างทาง 

เเมงปอ-The Gundamshoecase And Museum.mp4