Resorts for revitalizing marine ecosystems

โครงการ รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

Resorts for revitalizing marine ecosystems

โครงการรีสอร์ทริมทะเล เชิงฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นโครงการที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและได้เรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล มีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีแนวความคิดในการออกแบบเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดมามีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ และฟอร์มอาคารให้มีความกลมกลืนกับบริบทรวมถึงการคุมโทนสีให้เข้ากับธรรมชาติ และมุ่งเน้นให้ทุกส่วนมองเห็นวิวในหลายๆด้าน โดยเฉพาะวิวทะเลและวิวปราสาทสัจธรรม