Exhibition & Museum

โครงการประเภท Exhibition  and Museum

เป็นโครงที่จะเเสดงที่เป็นจัดเเสดงเฉพาะทาง โดยจะจัดเเสดงสิ่งต่างๆที่จะนำเสนอโดยเทคนิคพิเศษที่จะนำเสนอนั้นจะขึ้นอยู่สภาพพื้นที่ตั้งในบริเวณนั้นๆ ซึ่งการจัดเเสดงเเต่ละโครงการจะจัดรูปเเบบการนำเสนอที่ไม่เหมือนกันจะให้อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่น่าสนใจที่ไม่เหมือนกัน เเตกต่างกัน โดยเเต่ละโครงการนั้นจะนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม หรือความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อให้ประโยชน์เเก่การศึกษาเเก่ประชาชน เเละให้ความเพลิดเพลินได้

3 exhibition.mp4

PERFORMANCE