E-SPORTS CENTER AND TRAINING THAILAND

ศูนย์ฝึกและจัดแข่งกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 

ESPORTS CENTER AND TRAINING THAILAND 

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ การเล่นเกมไม่ใช่การเล่นเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียว แต่ทุก ๆ คนที่มีความสนใจ ความสามารถ จะนำการเล่นเกมเหล่านี้ไปสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับตนเองได้ ตัวโครงการเองต้องการผลักดันวงการอีสปอร์ต ในไทยให้มีพื้นที่สำหรับการแสดงความสามารถมากขึ้น และรวมไปถึงเป็นส่วนรวมของวงการอีสปอร์ตในไทย และเป็นที่ตั้งของสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยด้วย 

vdo ฟาง - ESPORTS CENTER AND TRAINING THAILAND .mov