Centara Reserve resort and villa lanta

โครงการเซ็นทารารีเซิร์ฟรีสอร์ทและวิลลาลันตา 

Centara Reserve resort and villa lanta 

โครงการเซ็นทารา รีเซิร์ฟ รีสอร์ทและวิลลา ลันตา จ.กระบี่ เป็นรีสอร์ทแบนด์เซ็นทารารีเซิร์ฟ เป็นแบนด์เปิดใหม่ของเซ็นทารา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างที่ดี รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในโครงการมีสปาให้บริการซึ่งเป็น สปาเซ็นวารีแบนด์สปาในเคลือเซ็นทารา และยังมีออนเซ็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการเพื่อบำบัดสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี